Forrige Næste

side 6

 
Retur   Palau Güell  
  1886-1888  
  Carrer Nou de la Rambla 3-5  
     
  Konoider, kædelinier, hyperbolske hvælvinger  
 

En af indgangene til paladset. Igen kædelinie.
 
 
 

Husets forside er domineret af rette vinkler og rette linier. Denne nøgterne facade gennembrydes af to enorme porte. Portenes rundbue er en kædelinie. Gaudí lavede her for første gang denne bueform, som herefter kan findes i alle hans bygninger.

Gaudí udviklede herfra buen videre til en bærende konstruktion så han kunne undgå støttepiller og støttebuer og derved få mere "lette" konstruktioner. Kædelinierne dukker op igen indenfor i huset og i f.eks. modtagelsesværelset ses tre enorme kædelinier lavet af grå polerede stensøjler.

Der findes i huset mange kædelinier, som er med til at give indtrykket af at huset er større og mere storslået end det egentlig er (grunden er kun 18 m x 22 m stor).

Bygningen omfatter i alt seks etager. Huset domineres af en hall i midten af paladset, som strækker sig over tre etager. Rummet krones af en kuppel der er en omdrejnings-paraboloide.

For Gaudí var taget altid en vigtig del, og han brugte ofte her den største fantasi. Taget krones af en lille kuppel, som hæver sig over den centrale hall. I kuplen er lavet talrige huller, så man inde i hallen får fornemmelsen af stjerner der blinker fra himmelhvælvingen. Den centrale kuppel er omgivet af 20 næsten surrealistiske tårne med en rig udsmykning med farverige kakler. Disse skjuler skorstene og ventilationsrør. De 20 skorstens-skulpturer blev renoveret til OL i 1992, og ser man godt på den hvide skorsten kan man finde en lille sejlbåd som symbol på OL92 (på østsiden). Tårnene her er de første eksempler på de tårne som Gaudí brugte på sine senere bygninger. Samtlige Gaudí-bygninger har øverst et kors, og på Palau Güell sidder dette kors på den lille centrale kuppel over hallen.
 

 
   
 
Underetagen (med kædelinier). Her kunne man køre ned og parkere sit køretøjet.
 
     
 
Den centrale kuppel
 
 
 
Vindueparti
 
 
 
 
   
     
   
     
   
     
   
     
 
Der bruges spejle til lysvirkninger, og til at se kædelinierne.