Forrige Næste

Fysikken bag kædelinien    side 14

 
 
Tryk- og trækkræfter
 
 
 
Ved at bruge kæden kan man se hvor kraftlinierne går. Vendes kædes har man en optimeret konstruktion.
 
 
  Tidligere troede man at gotisk arkitektur var den mest effektive teknik til at bygge store stenkatedraler, men Gaudí fandt frem til at kædelinier er mere effektive end gotiske buer.

Gaudí var i sit arbejde meget inspireret af naturen hvor trykkræfter og trækkræfter er optimeret. En af fiduserne naturen bruger for at skabe en let konstruktion, er at anbringe de bærende dele der hvor kraftlinierne går og desuden holde rede på hvor i konstruktionen der kommer tryk og hvor der kommer træk. Gaudí var smart og fik kraftlinierne frem ved at hænge kæder op.

Herunder se modeller som Gaudí brugte til at konstruere kædelinierne i Casa Milá.
 
 
 

 
     
  Ved at spejle kæderne byttes om på træk og tryk. Dvs. kædernes spejlbillede viser en naturlig kuppel- eller bue konstruktion. Man kan se nogle af Gaudi´s modeller under La Sagrada Familia og i Casa Milá. Kædelinierne findes I næsten alle Gaudis bygninger.


Mursten er som vist herunder velegnede til at modstå tryk hvorimod kæder er velegnede til at tage træk. Man kan ikke bytte om idet murstene ikke kan klare trækkræfter og snoren/kæden kan ikke tage tryk.
Figuren herunder viser at også at kræfter med forskellige angrebspunkter vinkelret på tyngekraften ødelægger strukturen. Ligeledes vil trækkræfter ødelægge konstruktionen.
Kæden derimod er velegnet til trækkræfter men kan ikke klare trykkræfter.