Forrige Næste

side 11

 
Retur   Cripta de la colonia Güell / MG  
  1898-1914  
  Colònia Güell, Santa Coloma de Cervelló  
     
  Konoider, kædelinier, hyperbolske hvælvinger  
 

 
 
  Som de fleste af de arbejder Gaudi udførte, blev også kirken i Santa Coloma de Cervelló igangsat på initiativ af magnaten Eusebio Güell. Han stod i spidsen for opbygningen af Güell-kolonien, der ligger i Santa Coloma de Cervelló ca. 20 kilometer nordøst for Barcelonas centrum. Kolonien blev konstrueret til at huse de arbejdere der var ansat på områdets tekstilfabrikker.

Gaudi har også tegnet den skole, Colegio de Santa Teresa, der ligger i kolonien. Gaudís kirke i Güell-kolonien er kendt for at være et af de mest harmoniske og helstøbte af alle Gaudís bygningsværker, trods dets ufuldendthed.

Gaudi arbejdede på projektet siden 1898, men ikke førend i 1908 blev den første sten lagt. Da bygherren Güell døde i 1918, var kun de ydre konstruktioner af den underjordiske krypt færdige, og selve kirken og interiøret i krypten manglede. På grund af pengemangel blev værket aldrig fuldført. I dag kan man se søjleindgangen, krypten, trappen som skulle føre op til kirken og fundamentet til et af klokketårnene.

Når man nærmer sig bygningen ad den snoede vej, som Gaudí også tegnede, opdager man næsten ikke kirken, så integreret i omgivelserne er den. Kirkens ydre søjler ligner de omkringstående fyrretræers stammer og således bliver søjlehallen nærmest en forlængelse af den omgivende fyrreskov. Søjlernes ru overflade er alle forskellig for at imitere fyrretræernes bark. Højalterets endevæg går i et den høj som kirken er konstrueret ind i. Kontakten til naturen er åbenlys i alle detaljer og er et af Gaudís modernismes kendetegn. I trappen op til kirkens indgang er der en lille revne, og det fortælles at den skyldes at Gaudí ikke nænnede at fælde et træ der stod i vejen. Arkitekturen måtte vige for naturen.

 

 
 
Indgangsparti
 
 
Selve kryptens loft holdes oppe af adskillige søjler udført i basalt som giver stemning af ælde. Disse søjler bærer en række konvekse (parabol- og hyperbelformede) buer. Denne måde at konstruere en bygning på var ny. Gaudí undgik derved de bærende ydermure som traditionelle bygninger hviler på. Teknikken brugte Gaudí i senere bygningsværker som Sagrada Familia.

Nogle af søjlerne i krypten er dekoreret med keramikmosaikker der viser religiøse symboler. Mosaikken over indgangsdøren viser fx de fire kardinaldyder: visdom, mod, retfærdighed og selvbeherskelse. Lysindfaldet sikres gennem vinduer af farvestrålende glasmosaikker der er placeret skråt på væggene. Møblementet består at bænke med dyremotiver.

 

 
 

Krypten blev indviet i 1915, og der blev holdt gudstjeneste indtil 1936 hvor store dele af den blev ødelagt i borgerkrigens første måneder. Først i 1960 og 1980 blev hhv. bænkene og glasmosaikkerne rekonstrueret. Højalteret blev genetableret i 1965.
I dag holdes der dagligt messe i krypten.


I 1973 blev kvarterets tekstilproduktion lukket, og i 1984 blev området solgt til Colonia Güell-konsortiet som er en sammenslutning af Barcelona provinsregering, Barcelonas Universitet og Egnsrådet for Baix Llobregat.


Krypten i Colònia Güell blev optaget på UNESCO’s verdensarvsliste i 1985.
 

 
 
http://www.gaudiallgaudi.com/EA007.htm