Forrige Næste

side 9

 
Retur   La Sagrada Familia  
  1883 - 1926  
  Plaza de la Sagrada Familia, Calle de Mallorca 401  
  http://www.sagradafamilia.org/
 
 
  Kædelinier, konvekse hvælvinger, paraboloider, Konoider, hyperbolske hvælvinger,  
 

Vestfacaden
 
 
  Kirken La Sagrada Familia (Den Hellige Familie) er Gaudí´s mest kendte bygningsværk, og den han arbejdede på næsten hele livet. I de sidste 15 år før sin død i 1926 arbejdede han kun på dette bygningsværk og boede på byggepladsen de sidste måneder før hans tragiske død.

Kirken påbegyndtes i 1882 i konventionel ny-gotisk stil med med tre midterskibe og et tværskib af arkitekten Francisco de Paula del Villar y Lozano.

Gaudí tog over i 1883, ændrede de oprindelige planer radikalt og planlagde en modene katedral af hidtil usete dimensioner og med gennemført kristen symbolik.

Kirken vil få tre facader: Fødselsfacaden mod solopgangen i øst (Nativity), Lidelsesfacaden (Passion) mod solnedgangen i vest og Lovprisningsfacaden mod syd (Glory). Den sidstnævnte facade er endnu ikke påbegyndt. Oversættelserne af navngivningen står jeg for, så den sidste er et valg af mig. 

Det eneste Gaudí har bygget på kirken er apsis, krypten, Fødselsfacaden og et af de 100 m høje klokketårne på denne. Fødselfacaden forestiller Jesu fødsel og er derfor symbolsk også vendt mod øst (solopgangen). Facaden er fyldt med skulpturer og symboler der fortæller om de første år i Jesus´ liv, himmeltegn svarende til juledag, et stort cypres-træ, der i mine øjne er et juletræ etc...De tre resterende tårne på Fødselsfacaden blev færdiggjort hurtigt efter Gaudí´s død.

Gaudí planlagde tre facader med hver fire tårne som skulle repræsentere de tolv apostle, og over tværskibet forestillede han sig et tårn på 170 m, der skulle symbolisere Jesus. Desuden skulle der være fire tårne for de fire evangelister og et tårn for Jomfru Maria, ialt 18 tårne. I dag er 8 tårne færdige. På tårnene for de fire evangilister anbringes skulpturer med deres sædvanlige symboler: Lukas - en tyr, Mattæus - en engel, Johannes - en ørn  , Markus - en løve. At det højeste tårn skal være 170 m er ingen tilfældighed, idet det er 1 m mindre en Montjuïc, og Gaudí mente ikke, at hans arbejde skulle overgå Guds.

Hvert vindue, hver søjle, hver udsmykning etc. er knyttet til helgener, mysterier og institutioner i den katolske tro.
Byggeriet gik på grund af den spanske borgerkrig 1931-1936 i stå frem til 1950´erne. Selv om Gaudí efterlod mange smådele færdiggjort så kommende generationer kunne fortsætte arbejdet i hans ånd, må nutidens arkitekterne improvisere fordi Gaudí´s skitser og modeller, blev ødelagt under borgerkrigen, og fordi Gaudí selv improviserede i forhold til sine oprindelige tegninger.

I dag er vestfacaden, der viser Kristi lidelseshistorie også færdiggjort og med moderne teknik, forventer man at kirken er færdig før år 2026 - 100 år efter Gaudí´s død. På vestfacaden ser man symboler knyttet til Jesus liv og død, f.eks. finder man en tavle med tal hvor bl.a. tallet 33 gemmer sig (Jesus siges at være blevet 33).

Under kirken er Sagrada- museet, hvor man kan se modeller og andet med relation til byggeriet af kirken.

 
     
 
Fra vestfacaden
 
     
 
Fra østfacaden
 
     
 
Østfacaden
 
     
 
Østfacaden
 
     
 
Fra vestfacaden
 
     
 
Fra vestfacaden
 
     
 
Fra det indre af kirken
 
     
 
Lektor Nielsen laver en hyperboloide i museet under kirken